Dnes je: 23.11.2020 Dátum poslednej aktualizácie: 31.1.2007
www.nertex.sk
Späť na Produkty @udros Explorer - modul pasívnych používateľov

@udros Explorer je zjednodušená obmena modulu @udros Client so zjednodušenou funkčnosťou komunikujúcou prostredníctvom HTML a používa iba hypertextové odkazy na prehliadanie dát a priložených súborov.

Umožňuje iba prezeranie dát a može byť vybavený možnosťou zmien na cieľových častiach dát.

@udros Explorer je tiež veľmi inovatívny v tom, že je možné kompletne zmeniť obsah a formu prezentovania produktu v závislosti od vytvorenia prezentačných informačných systémov organizácie. Môže byť kompletne prispôsobený špecifickým štandardom organizácie a systém môže byť inštalovaný na intranete alebo intranete ako biznis portál.

Okrem toho @udros Explorer može zobrazovať výsledné data z vyhľadávania v HTML, PDF alebo MS EXCEL formáte.
Zväčšiť       Zväčšiť       Zväčšiť