Dnes je: 23.11.2020 Dátum poslednej aktualizácie: 31.1.2007
www.nertex.sk
Späť na Produkty Doc2Pdf - konverzný server dokumentov

Aplikácia využívaná serverom systému @udros, ktorá na požiadanie automaticky konvertuje MS Word, MS Excel a MS PowePoint dokumenty do jednotného PDF formátu používaného celou organizáciou.

štandardná funkcia generovania PDF
Táto funkcia obsahuje menu vložené priamo do CAD alebo CAM systému, ktorý generuje nasledovné voľby:
- súbor všetkých listov
- jeden súbor na list
- jeden súbor na časť, alebo jednotku v liste

Balík technickej dokumentácie vo formáte PDF
Výrobok je popísaný hlavnou schémou reprezentovanou výkres hlavnej zostavy. V schéme môže mať každá podskupina, alebo časť vlastnú schému až po úroveň detailov. Namiesto nahrania celej schémy v dávke, PDF generovanie zahŕňa znovuzavedenie všetkých schém detailov (za podmienky, že majú meno časti, alebo podskupiny) a generovanie súboru korešpondujúceho so zobrazenou schémou.

Vytváranie rozmanitých PDF dokumentov
Súbory možu byť spolu previazané pomocou súboru zostavy. Súbor môže byť indexovaný na zahrnutie obsahu v kapitolách a podkapitolách, ktoré majú rovnaký popis ako v slovníku databázy. Zmena usporiadania stránky, zmazanie a znovupridanie môže transformovať súbor.

Interaktívna technická dokumentácia
Táto funkcia umožňuje pridať dynamické väzby čo robí schému výrobku reprezentovanú PDF súborom citlivú na kliknutie myši podľa toho, kde používateľ klikne. Napr. kliknutím na časť v náčrte zostavy sa objaví detail a kliknutím na detail sa objaví video vysvetľujúce ako rozobrať a následne poskladať danú časť.

Dynamické zobrazovanie
Užívateľ si môže priať modifikáciu PDF súboru automatickým vložením (typ "vodoznak") mena osoby zobrazovanej v dokumente, dátumu, stavu dokumentu atď. Pri tlači tam budú zahrnuté všetky tieto informácie. Všetky typy polí budú pridané a obnovené v PDF dokumente ich programovaním (zoznam, prístupy, väzby, polygóny atď.) Polia môžu byť takisto blokované a autorizované (nastavenie prístupových práv atď.) pomocou interaktívnej modifikácie.