Ak máte problémy so zobrazením tejto správy, kliknite tu.http://www.nertex.sk/mailing/20070220 Report 20/02/2007
PLM pre marketing a predaj

Aj pracovníci v oblasti marketingu a predaja prichádzajú do styku s PLM systémami hlavne pri samotnej prezentácii produktov, ktoré predávajú resp. prezentujú.
Aby PLM systém priniesol pridanú hodnotu aj pre pracovníkov marketingu a predaja, je potrebné, aby poskytoval aj informácie zaujímavé pre týchto používateľov PLM systému.
Sú to napríklad ceny, vizualizácie, rozmery, logistické informácie, technické parametre a pod.
Vedeli ste, že prostredníctvom PLM systému možno dosiahnuť
zvýšenie ročných tržieb o 10 %
Zdroj: John Stark Associates 7/2006

Čo je dôležité pre používateľov PLM systémov v oblasti marketingu a predaja:

  • Rýchlosť prístupu, resp. vyhľadania požadovanej informácie
  • Zrozumiteľnosť a jednoduchosť požadovaných (vyhľadávaných) informácií
  • Možnosť prístupu k špecifickým informáciám z internetuPríklad: Obchodník prezentuje u zákazníka produkt a zákazník má otázky o produkte, ktorý je z minuloročnej modelovej rady.

Postup: Obchodník sa pripojí cez extranet, vyhľadá predmetný produkt spomedzi produktov z predchádzajúceho roku a prezentuje vlastnosti tohto produktu.

Spoločnosť NERTEX je výhradným zastúpením spoločnosti ASSETIUM v teritóriu strednej Európy. Našim cieľom je pomôcť vám úspešne uskutočniť vaše projekty za rozumné náklady.
Adresa: Nertex, s.r.o.; Rudnayova 21; 01001 Žilina Tel.: 041/7001111 Fax: 041/7001113 E-mail: info@nertex.sk Web: www.nertex.sk
Ak si neprajete prijímať tieto emaily, pošlite email na adresu: marketing-unsubscribe@nertex.sk