Ak máte problémy so zobrazením tejto správy, kliknite tu.http://www.nertex.sk/mailing/20061128 Report 28/11/2006
PLM - možnosti prístupu k informáciám

Jedným z najdôležitejších a najmarkantnejších prínosov PLM systémov sú rôzne možnosti jednoduchého a zároveň zabezpečeného prístupu k informáciám.

Účelom zavádzania PLM systémov nie je iba zhromažďovanie informácií o produktoch a procesoch v ich výrobe a ich uchovávanie a poskytovanie podľa potrieb používateľov, ale aj využitie informácií "medzi riadkami". Tieto informácie mnohokrát prinášajú pridanú hodnotu a ich spracovanie prináša okamžitý efekt zo zavedenia PLM systému. Tieto informácie je možné získať pohľadom do štruktúry v akej sú informácie uložené alebo porovnávaním informačných blokov (objektov a ich atribútov).

Dôsledkom globalizácie a rýchleho rozvoja internetu v súčasnosti sa presadzujú hlavne technológie postavené na sieťovom základe umožňujúce pristupovať k informáciám vo výrobe cez internetový prehliadač alebo cez špecifické aplikácie využívajúce sieť na prístup k informáciám.

Prístup k informáciám cez intranetovú sieť v rámci podniku umožňuje zvýšenie koordinácie práce medzi jednotlivými oddeleniami, čo skracuje čas vývoja nových produktov ako aj čas výroby produktov už zavedených.

Poskytovanie vždy aktuálnych informácií o produktoch, službách a servise pre zákazníkov zvyšuje ich spokojnosť a dôveru podniku, ktorý prostredníctvom PLM systému môže takéto informácie poskytovať.

Vedeli ste, že prostredníctvom PLM systému možno dosiahnuť
zvýšenie sortimentu ponúkaných produktov o 100%
Zdroj: AT&PJournal 6/2005
Spoločnosť NERTEX je výhradným zastúpením spoločnosti ASSETIUM v teritóriu strednej Európy. Našim cieľom je pomôcť vám úspešne uskutočniť vaše projekty za rozumné náklady.
Adresa: Nertex, s.r.o.; Rudnayova 21; 01001 Žilina Tel.: 041/7001111 Fax: 041/7001113 E-mail: info@nertex.sk Web: www.nertex.sk
Ak si neprajete prijímať tieto emaily, pošlite email na adresu: marketing-unsubscribe@nertex.sk