Ak máte problémy so zobrazením tejto správy, kliknite tu.http://www.nertex.sk/mailing/20061116 Report 16/11/2006
PLM a nástroje integrácie

PLM systém tým, že obsahuje rôzne rozhrania do systémov s iným zameraním sa sám stáva nástrojom integrácie. Nástroje PLM systému na to, aby prinášali pridanú hodnotu spoločnosti v ktorej majú byť zavedené, musia byť prispôsobené a zosúladené s ostatnými systémami s cieľom podporovať všetky činnosti spojené so životným cyklom vyrábaného produktu.

Vďaka týmto možnostiam PLM systému je umožnené jeho používateľom pristupovať k informáciám a dokumentom vytvoreným, alebo uloženým v iných systémoch.

Týmto sa zabezpečí, že PLM systémy vytvárajú pridanú hodnotu integráciou procesov, ktoré sa doposiaľ vykonávali oddelene, alebo bez vzájomnej výmeny informácií. Takto je možné viac zosúladiť činnosť jednotlivcov, alebo celých tímov návrhárov, inžinierov, manažérov s cieľom skrátenia času potrebného na uvedenie produktu na trh.

Vedeli ste, že prostredníctvom PLM systému možno dosiahnuť
zvýšenie výnosov o 15% vďaka skráteniu času potrebného na uvedenie produktu na trh
Zdroj: John Stark Associates 7/2005
CAD integrácia

Mnohokrát existuje mylná predstava, že PLM je aplikovateľné iba v konštrukčnej výrobe, teda takej, pri ktorej sa používajú CAD systémy. Toto tvrdenie vyplýva z historického zamerania dodávateľov PLM systémov, ktorí v minulosti dodávali práve riešenia v tejto oblasti. PLM však zahŕňa oblasť celého životného cyklu produktu s oveľa širšou škálou procesov.

Integrácia CAD systémov je však dôležitou súčasťou PLM systémov, ktorá umožňuje riadiť CAD objekty priamo v PLM systéme a taktiež mať prístup z CAD priamo do PLM systémov. CAD rozhranie poskytuje bezpečný a zabezpečený prístup k CAD objektom. Riadenie CAD objektov PLM systémom zlepšuje znovupoužiteľnosť CAD objektov ako aj sprehľadňuje zmenové konania postaavené na CAD objektoch.

ERP integrácia

ERP integrácia umožňuje efektívnu synchronizáciu informácií z riadenia a výroby. Toto prepojenie na jednej strane umožňuje rýchlejšie odpovedať na požiadavky a pripomienky zákazníkov vďaka prístupu predajcov k informáciám z výroby a na druhej strane vedie k efektívnejšiemu dizajnu produktov vďaka prístupu vývojárov produktov k informáciam z ERP systému.

Spoločnosť NERTEX je výhradným zastúpením spoločnosti ASSETIUM v teritóriu strednej Európy. Našim cieľom je pomôcť vám úspešne uskutočniť vaše projekty za rozumné náklady.
Adresa: Nertex, s.r.o.; Rudnayova 21; 01001 Žilina Tel.: 041/7001111 Fax: 041/7001113 E-mail: info@nertex.sk Web: www.nertex.sk
Ak si neprajete prijímať tieto emaily, pošlite email na adresu: marketing-unsubscribe@nertex.sk