Ak máte problémy so zobrazením tejto správy, kliknite tu.http://www.nertex.sk/mailing/20061024 Report 24/10/2006
Čo môžete nájsť v PLM riešení?

Pre úspešnú a zisk prinášajúcu implementáciu PLM systému v podniku je potrebné nastaviť funkcie a schopnosti systému tak, aby flexibilne a adresne uspokojovali špecifické požiadavky každého používateľa z vnútra podniku (manažéra, dizajnéra, obchodníka...) ako aj navonok (zákazníka, partnera, dodávateľa...).

PLM systémy ako technologické informačné systémy na pre riadenie, archiváciu a poskytovanie všetkých informácií spojených s výrobným cykom produktu musia obsahovať tieto možnosti:
Možnosti PLM systému
Databáza informácií - pozostáva z dvoch častí: samotného DB systému na ukladanie metadát (konkrétných informácií súvisiacich so životným cyklom produktu) a chráneného systému súborov na ukladanie dokumentov súvisiacich s produktami.

Nástroje integrácie - PLM systém musí obsahovať rozhrania do často používaných CAD, office, vizualizačných a iných aplikácií a podporných nástrojov.

Možnosti vyhľadávania - sú dôležitou súčasťou PLM systému, ktoré umožňujú vyhľadávať vo všetkých položkách, ktoré sa v systéme nachádzajú podľa rôznych kritéríí.

Webportál - používateľ musí byť schopný zobraziť aktuálne informácie podľa jeho zamerania a záujmu prostredníctvom jednoducho prispôsobiteľného internetového portálu, ktorý je jednoducho dostupný z lokálnej siete ako aj z internetu.

Riadenie procesov - PLM systém musí umožňovať inicializovať, ukladať, riadiť a sledovať jednotlivé časti životného cyklu produktu. Musí byť jednoduché zachovať aktuálnosť informácií v priebehu celého životného cyklu produktu pre každého používateľa, ktorý pracuje s PLM systémom.

Uchovávanie histórie - PLM systém musí poskytovať presné informácie z histórie celého životného cyklu produktu.

Bezpečnosť - administrátor PLM systému musí byť schopný definovať používateľské skupiny a rôzne úrovne prístupov k produktovým informáciám. Ďalej je dôležité zabezpečiť ochranu informácií uložených v systéme pomocou hesiel, elektronických podpisov a logovania činnosti celého systému.

Adaptabilita a rozšíriteľnosť - PLM systém musí byť jednoducho prispôsobiteľný rôznym požiadavkam podniku, používateľov a partnerov a takisto musí poskytovať možnosť ďalšej modifikovateľnosti a rozšíriteľnosti o nové funkčnosti.

Vedeli ste, že prostredníctvom PLM systému možno dosiahnuť až
90% úsporu času pri vyhľadávaní informácií.
Zdroj: John Stark Associates 7/2005
Spoločnosť NERTEX je výhradným zastúpením spoločnosti ASSETIUM v teritóriu strednej Európy. Našim cieľom je pomôcť vám úspešne uskutočniť vaše projekty za rozumné náklady.
Adresa: Nertex, s.r.o.; Rudnayova 21; 01001 Žilina Tel.: 041/7001111 Fax: 041/7001113 E-mail: info@nertex.sk Web: www.nertex.sk
Ak si neprajete prijímať tieto emaily, pošlite email na adresu: marketing-unsubscribe@nertex.sk