Ak máte problémy so zobrazením tejto správy, kliknite tu.http://www.nertex.sk/mailing/20061017 Report 17/10/2006
Neviete čo s dokumentáciou?
Neviete čo s dokumentáciou?

Stalo sa Vám už niekedy, že Ste niekoľko hodín strávili hľadaním dôležitej informácie, ktorá sa vo veľkom množstve dokumentov, ktoré uchovávate, niekde stratila?

Jedným z hlavných atribútov PLM systému je zhromažďovanie informácií z jednotlivých častí životného cyklu do jedného zdroja, odkiaľ sú potom poskytované všetkým zainteresovaným.

Zhromažďovanie informácií sa deje za účelom ich ďalšieho použitia napríklad pri sumarizácii údajov o danom produkte alebo o celej výrobe, alebo pri znovupoužití informácie, kde sa týmto šetrí čas pri opätovnom zadávaní dát, ktoré sa v systéme už nachádzajú.
Vedeli ste, že prostredníctvom PLM systému možno dosiahnuť až
90% úsporu času pri vyhľadávaní informácií.
Zdroj: John Stark Associates 7/2005
PLM a správa dát

PLM riešenia sú uzko späté so spravovaním informácií vo forme dokumentov, zoznamov, diagramov a i.. V rámci procesu transformácie myšlienky na výrobok je vygenerované obrovské množstvo informácií, ktoré musia byť niekde zaznamenané a neskôr riadené (napr. pri vyhľadávaní, triedení, modifikácii a pod.). PLM zahŕňa všetky tieto informácie a poskytuje širokú škálu možností, ako neskôr k týmto dátam rýchlo pristupovať z rôznych pohľadov a pozícií.

Tieto informácie sú v PLM systémoch zväčša reprezentované objektami (napríklad objektom môže byť výrobok, jeho časť, zákazník, pracovný prostriedok a pod.) so špecifickými atribútmi (napríklad pri pracovnom prostriedku: typ, jeho držiteľ, dátum zavedenia, dátum kontroly a pod.), väzbami medzi jednotlivými objektami (väzba medzi zákazníkom a výrobkom, ktorý nakupuje) a prílohami k objektom (súbory rôznych typov súvisiace s daným objektom, ako dokumenty, obrázky, výkresy a pod.).
PLM a správa dát
V budúcom čísle si môžete prečítať o možnostiach PLM systémov.
Viac informácií sa môžete dozvedieť aj na www.nertex.sk.
Spoločnosť NERTEX je výhradným zastúpením spoločnosti ASSETIUM v teritóriu strednej Európy. Našim cieľom je pomôcť vám úspešne uskutočniť vaše projekty za rozumné náklady.
Adresa: Nertex, s.r.o.; Rudnayova 21; 01001 Žilina Tel.: 041/7001111 Fax: 041/7001113 E-mail: info@nertex.sk Web: www.nertex.sk
Ak si neprajete prijímať tieto emaily, pošlite email na adresu: marketing-unsubscribe@nertex.sk