Ak máte problémy so zobrazením tejto správy, kliknite tu.http://www.nertex.sk/mailing/20061005 Report 06/10/2006
PLM cyklus
Viete prečo PLM?

PLM (Product Lifecycle Management) je dokonalé riadenie životného cyklu vo vašom podniku využitím softvérových prostriedkov na zušľachtenie procesov a zefektívnenie vašich aktivít spojených s produktami, čo vytvára úspory na čase a prostriedkoch vynaložených na zabezpečenie tohto cyklu, čiže v konečnom dôsledku šetrí vaše peniaze.

PLM umožňuje jednoducho a rýchlo odpovedať na trhové zmeny spojené s globalizáciou, dodržiavaním noriem, znižovaním nákladov, taktiež zvyšuje prehľad v procesoch, zdrojoch a prostriedkoch, ktoré podnik využíva vo výrobnom cykle.

Cieľom aplikácie PLM systému v podniku je zlepšenie manažmentu zdrojov tak, aby sa dosiahli citeľné úspory pri vývoji, výrobe a predaji produktov.
Vedeli ste, že prostredníctvom PLM systému možno dosiahnuť
zníženie času vývoja nových produktov o 50 %
Zdroj: AT&P Journal 6/2005
PLM aplikácie

Rozsah a úroveň usporiadania aplikácií PLM systému je závislá od špecifických potrieb každého podniku. Aplikácie sú zamerané na riešenie kritických problémov a stratégií v oblasti vývoja a výroby v podniku s cieľom ich najvyššej optimalizácie.
V budúcom čísle si môžete prečítať o spravovaní dát prostredníctvom PLM systému.
Viac informácií sa môžete dozvedieť aj na www.nertex.sk.
Spoločnosť NERTEX je výhradným zastúpením spoločnosti ASSETIUM v teritóriu strednej Európy. Našim cieľom je pomôcť vám úspešne uskutočniť vaše projekty za rozumné náklady.
Adresa: Nertex, s.r.o.; Rudnayova 21; 01001 Žilina Tel.: 041/7001111 Fax: 041/7001113 E-mail: info@nertex.sk Web: www.nertex.sk
Ak si neprajete prijímať tieto emaily, pošlite email na adresu: marketing-unsubscribe@nertex.sk